ZGODNE POGLĄDY

Istnieją poglądy, zgodnie z którymi antyszkolne nastawienia uczniów z ciągu C i D należy traktować jako wskaźnik niepowodzenia, klęski szkoły. Istnieje pozy­tywna korelacja między przynależnością do średniej klasy (middle class) a umiejs­cowieniem się w ciągu A i B, podczas gdy dzieci robotnicze znacznie częściej od­najdują się w ciągu C i D.Bez względu na to, jakie są nastawienia uczniów do szkoły jako miejsca prze­kazywania wiedzy, niezwykle ważne znaczenie mają dla nich przyjacielskie stosun­ki w klasie. Posiadanie przyjaciela lub przyjaciół jest ważnym źródłem redukcji lęku, zaś zagrożenie utraty przyjaźni może ten lęk zwiększyć. Pozycja i wpływ przyjaciół mogą mieć podstawowe znaczenie dla postępowania poszczególnych uczniów. Stosunki przyjacielskie z kolegami wpływają na poczucie radości życia.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)