ZASADNICZY MODEL DZIAŁANIA

Badania były pozytywistyczne, to znaczy, że chodziło w nich o uzyskanie wie­dzy, którą można by określić jako obiektywną to jest mającą walor bez względu na subiektywne właściwości badacza, wiedzy, która daje się w powtarzalny sposób sprawdzić innym ludziom. Metody badań były empiryczne, to oznacza, że koncentrowano się na tym, co obserwowalne i mierzalne, z rezerwą odnosząc się do problemów, których nie da się zauważyć „mędrca szkiełkiem i okiem . Wzorcem były badania w fizyce i bio­logii. Zakładano, że zachowanie ludzkie może być badane za pomocą metod uży­wanych do badania zjawisk przyrodniczych lub zbliżonych. Zasadniczy model dzia­łania badawczego przedstawiał się następująco: z istniejącej teorii zagadnienia wy­prowadzić hipotezy i weryfikować je eksperymentalnie bądź statystyczną analizą znacznej liczby przypadków, najlepiej stanowiącej reprezentatywną próbę ogółu przypadków interesujących badacza.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)