WŚRÓD OGÓLNYCH SYSTEMÓW

Spośród ogólnych systemów analizy interakcji w klasie najczęściej wymienia się systemy A. Bellacka i N. Flandersa. Ambicją autorów było umoż­liwienie stosowania ich w każdej klasie szkolnej, bez względu na nauczany przedmiot i wiek uczniów.System opracowany przez Bellacka jest znany pod nazwą „Funkcjonalna anali­za uczestnictwa”. W systemie tym wszystkie wypowiedzi, zarówno nauczyciela, jak i uczniów, nagrane na taśmę są następnie poddawane analizie tłumaczącej ich pe­dagogiczne znaczenie. Wszelkie zachowania werbalne są klasyfikowane w cztery kategorie: porządkowanie, stymulowanie, odpowiadanie i reagowanie.Najbardziej znany i najczęściej stosowany jest system analizy interakcji Flander­sa (1970). W systemie tym każda interakcja w klasie jest zapisana w jednej z dziesięciu możliwych kategorii.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)