W TRAKCIE PIERWSZYCH LEKCJI

Powiedziałem już, że z punktu widzenia interakcjonistów symbolicznych szczególne zadanie czy rola pierwszego spotkania polega na tym, że każda ze stron stiira się uzyskać w tym czasie jak najwięcej informacji o drugiej stronie (Bali 1980). To samo dotyczy klasy. Aby zadania pedagogiczne mogły być realizowane, osoby uwikłane w sytuację klasy muszą przekazać sobie liczne informacje. Przeka­zywanie to odbywa się bardziej przez działania niż przez werbalne komunikaty. Tak na przykład i uczniowie, i nauczyciele muszą pokazać sobie wzajemnie, jaki po­ziom szumu i gwaru w klasie jest akceptowany przez obie strony. Uczniowie mu- szą rozpoznać na podstawie zachowania nauczyciela, jak trzeba się do niego zwra­cać, jakie ma wymagania co do sposobu odpowiadania, prowadzenia zeszytów itp.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)