UTRWALONE W PAMIĘCI

Po pierwsze, utrwa­lone w pamięci obrazy przeszłych zdarzeń mogą być dzie­lone na części składowe, które następnie mogą być rekom- binowane, tak aby wytworzyć nieznane dotychczas przed­stawienia i zupełnie nowe sytuacje; stąd też wywodzi się zdol­ność mózgu nie tylko do zachowywania obrazów zdarzeń przeszłych, ale także do wyobrażania sobie zdarzeń możli­wych, i w konsekwencji do odnajdywania przyszłości. Po drugie, gdy połączone zostaje postrzeganie słuchowe sekwen­cji czasowych z pewnymi zmianami w aparacie czuciowo-motorycznym głosu, staje się możliwe symbolizowanie i kodo­wanie tego poznawczego przedstawienia w zupełnie nowy sposób. Z tego punktu widzenia język tylko wtórnie służyłby jako system komunikacji między jednostkami, tak jak myśli wielu lingwistów.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)