UKRYTY PROGRAM

Określenie „ukryty program szybko wzbudziło duże zainteresowanie, wielu ba­daczy próbowało szukać ukrytego programu w najróżnorodniejszych środowiskach oświatowych. Pojęcie „ukryty program zaczęło robić karierę, podzieliło ono jed­nak los bardzo wielu pojęć wprowadzonych w naukach społecznych, choćby takich, jak na przykład „grupa odniesienia. Gdy pojawiło się ono pierwszy raz, każdy czuł, że zostało wyodrębnione i nazwane coś realnie istniejącego i niewątpliwie ważnego, gdy jednak próbowano dokładniej określić znaczenie i zakres pojęcia, na­tychmiast poczęły piętrzyć się trudności. Okazało się, że nazwa otwiera okno na cały nowy, złożony świat zjawisk, że można mówić nie o jednym ukrytym progra­mie, a o całym szeregu różnych spraw ukrytych i półukrytych, prawie intencjonal­nie i całkiem nieintencjonalnie, świadomie i nieświadomie działających w obrębie szkoły. Rozpoczęły się więc rozważania i spory definicyjne.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!