UKRYTY PROGRAM

Specjaliści układają programy nauczania, nauczyciele wybierają spośród nich te, które najbardziej im odpowiadają. Szkoły działają, programy są realizowane. Jest jak­by wszystko w porządku. Ale od dawna wielu ludzi nurtuje pytanie, dlaczego tak częs­to absolwenci szkół różnych typów nie spełniają wymogów założonych w programach.Przez wiele lat w odpowiedziach na tak postawione pytanie zwracano uwagę na złe cechy dzieci lub wykazywano błędy czy niedoskonałości procesu kształcenia i wycho­wania. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych pojawił się pomysł zupełnie innej odpo­wiedzi. Powstało podejrzenie, że być może cały ten układ czynników zwany szkołą wywołuje coś zupełnie innego, niż chciano osiągnąć. W ten sposób doszło do stworze­nia pojęcia hidden curriculum, co można tłumaczyć jako „ukryty program.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!