SZTUKA I MIEJSCE AKCJI

Ulubioną metaforą interakcjonistów symbolicznych jest teatr. Zwłaszcza gdy piszą instytucjach stworzonych przez człowieka, szczególnie chętnie przedstawiają to, co się w nich dzieje, używając „teatralnych” form opisu. Jak już wspomniałem, podejście takie jest rezultatem wpływu głośnej książki E. Goffmana pt. Człowiek w teatrze życia codziennego (1981). Widzenie szkoły jako miejsca, w którym odbywa się jakby przed­stawienie teatralne, kilku przynajmniej badaczom anglosaskim wydało się oryginalne, interesujące i pociągające za sobą wiele ważnych poznawczo konsekwencji. W ten sposób patrzyła na szkołę Sara Delamont (1976), podobnie postępuje P. Woods (1983). Zastosujemy to podejście tutaj, chociaż nie w tak pełnym zakresie, jak to czynią niektórzy autorzy zachodni.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)