SZERSZE AMBICJE

Jeśli jakieś bada­nie spośród tych, o których wspominaliśmy, ma szersze ambicje (zwykle zresztą dotyczy to badań, które starają uwzględnić wpływ wielu czynników, a podejmowa­ne są głównie przez badaczy z orientacją lub przygotowaniem socjologicznym), wychodzi się poza pole zakreślone, starając się znaleźć uwarunkowania zachowań nauczyciela i uczniów w ich poprzedniej biografii oraz w swoistych właściwoś­ciach miejsca (szkoła, środowisko, w którym szkoła się znajduje), w jakim interak­cja między nauczycielem a uczniem przebiega. Stosunkowo mało badań poświęco­no związkowi między „obserwowalnymi zmianami” a „natychmiastowymi skutka­mi , starając się raczej tę zależność uzasadnić dedukcyjnie. Jeszcze mniej uwagi poświęcono związkowi między „natychmiastowymi” a „długoterminowymi” skut­kami uzyskiwanymi przez uczniów.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)