SPOSÓB POSTRZEGANIA UCZNIÓW

Ten sposób postrzegania uczniów pociąga za sobą postępowanie „prowokujące”, a więc na przykład: dążenie do ostrych spięć, doprowadzanie do konfrontacji, niekonsekwentne karanie, tendencję do „pokazania się” itp.Nauczyciele nie wywołujący zachowań negatywnych zwykłe sądzą, że ucznio­wie są zasadniczo dobrzy, chętni do pracy, a ich ewentualne złe zachowanie bywa raczej skutkiem niż przyczyną sposobu, w jaki odnosi się do nich nauczyciel. Nau­czyciele tacy uważają za rzecz naturalną że uczniowi należy się i powinien być okazany szacunek. Woods (1980) przeprowadził badania nad sposobem, w jaki brytyjscy nauczy­ciele przekazują rodzicom informacje o postępach uczniów i o kłopotach, jakie ma z nimi szkoła. W praktyce brytyjskiej nauczyciel jest zobowiązany sformułować ta­ką opinię raz na semestr, przy czym poza wyrażoną literą (w skali od A do D) oceną ogólną powinien on wpisać kilkuwyrazowe „uwagi” dotyczące postępów ucznia z każdego przedmiotu oraz jedną uwagę o postępowaniu ucznia w ogóle.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)