SPECYFIKA PRACY

Otóż, zdaniem ludzi analizujących pracę nauczycieli, nauczyciel, gdy chce naprawdę być dobry, szybko orientuje się, że stoją przed nim ogromne zadania. Wie on na przykład, że aby dobrze uczyć, musi jakoś „być zaakceptowa­ny, by być akceptowanym – trzeba wyrobić sobie pewien styl kontaktowania się z klasą, by się kontaktować – trzeba uczniów rozumieć, by ich rozumieć – trzeba ich poznać. Poznawanie, jeśli ma być w miarę pełne, musi dotyczyć domów ro­dzinnych, a także zachowania dzieci w różnych sytuacjach pozaszkolnych. Realiza­cja takiego planu nie jest prosta i wymaga od nauczyciela znacznych nakładów cza­su i energii. Potrzebne są wizyty domowe, uczestniczenie w luźnych nieformalnych zajęciach sportowych, spotkaniach, wycieczkach. Do tego dochodzą jeszcze obo­wiązki związane z działaniem szkoły jako całości.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)