RÓŻNICE POGLĄDÓW

W warunkach brytyjskich pewne różnice poglądów dają się zauważyć w zależ­ności od tego, w jakiego typu szkole ukształtowały się przyzwyczajenia zawodowe nauczyciela. Ci, którzy dawniej, przed reformą powołującą ogólnokształcące com- prehensive schools, uczyli raczej w grammar schools, czyli w szkołach o wyraź­nym profilu humanistycznym, przygotowujących do wyższych studiów, zachowali częsc swych przyzwyczajeń dotyczących „etosu” i „tradycji”, nawet jeśli ochoczo i z przekonaniem przyjęli zmiany związane z reformą. Ludzie z grammar schools bardziej interesują się wykształceniem intelektualnym, mniej preygotowaniem do życia spo­łecznego. Nauczyciele pochodzący z secondary modem schools mają za to mocniej skon­centrowaną uwagę na problemach socjalizacji.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)