RÓŻNICA MIĘDZY OCENAMI

Różnica między tymi ocenami a ocenami dokonywanymi w szkole polega na stosowaniu — w szkole amerykańskiej — tes­tów, które są w tamtych warunkach uważane za tak nieodłączne składniki szkoły, jak podręcznik czy kreda. Niezależnie jednak od testów dziecko jest ustawicznie oceniane przez nauczyciela i od niego ciągle otrzymuje informację na temat, co jest słuszne lub niesłuszne, dobre lub złe, ładne lub brzydkie. Często do oceniania włą­czane są inne dzieci, jak w typowym pytaniu: „Kto może poprawić Jasia?”. Jeden z istotnych czynników oceniania to stawianie uczniów w sytuacji wymagającej wzajemnej oceny i samooceny.W warunkach szkoły amerykańskiej różne jest wykorzystanie rezultatów ocenia­nia. Niektóre wyniki komunikowane są uczniowi w obecności kolegów, inne tylko prywatnie, jeszcze inne podawane są do wiadomości rodziców, część zaś, zwłaszcza wyniki testów osobowościowych i iloraz inteligencji, jest pozostawiona tylko do wiadomości szkoły.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)