ROZLUŹNIENIE PARADYGMATU

Rozluźnienie paradyg­matu pozwala zobaczyć stare sprawy w nowy sposób, z innej perspektywy. Intere­sujące są dwie właściwości sprzyjające zmianie. Po pierwsze, musi istnieć uzasad­nione wrażenie, że nowe podejście rzeczywiście rozwiąże jakiś ważny problem, po drugie, nowy paradygmat musi zachować z przeszłości to, co było wartościowe i co można teraz użyć do kumulowania się wiedzy. Skłonność do eklektycznego podejścia przejawia W. Falk (1984), który w recen­zji z bardzo dla nas ważnej pracy Petera Woodsa (1983) napisał: „Biorąc pod uwa­gę dynamikę codziennego życia w szkole, jest mało prawdopodobne, by jedno te­oretyczne podejście lub jedna strategia badawcza dawała układ odniesienia wystar­czający dla zrozumienia całości”.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)