REJESTRACJA INTERAKCJI

Rejestracja interakcji polega na tym, że co trzy sekundy obserwator zapisuje numer kategorii, która najlepiej odpowiada temu, co akurat dzieje się w klasie. Jeśli w ciągu trzech sekund zachowanie zmienia się, wpisuje się nową kategorię. Nume­ry kategorii notuje się w kolejnos’ci takiej, jaka istniała w rzeczywistości. Najczęś­ciej zapis sporządza się dla odcinków czasowych od 20 minut do 1 godziny.Gdy obserwuje się całą godzinę lekcyjną, wyodrębnia się w niej, zdaniem N. Flandersa, sześć rodzajów działań, które podlegają klasyfikacji:zrutynizowane czynności, takie jak zajmowanie miejsca, przygotowanie ze­szytów, czynności porządkowe,poprawianie prac domowych,przedstawianie nowego materiału,wspólne planowanie przyszłych działań przez nauczyciela i uczniów,różnego typu dyskusje, samodzielna praca uczniów.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)