PRZYKŁAD PRACY

Przykładem może być praca Roberta J. Meyenna School girls peer groups, 1980 (Grupy rówieśnicze dziewcząt). Wykazał on, że dla dziewcząt w wieku 12-13 lat czysto dziewczęce grupy rówieśnicze mają duże znaczenie. Dziewczę­ta zrzeszają się w zależności przede wszystkim od nastawienia do wiedzy. Wśród starszych, 16-letnich, wykryto istnienie czterech jakby „typów” zacho­wań, których odpowiednikami są cztery różne, odrębne grupy. Grupom tym nadano nazwy: „spokojne”, „grzeczne”, „gimnastyczki”, „naukowe”. „Spokojne” to dziewczęta nie mające specjalnych sukcesów szkolnych, nie zainteresowane szkołą, ale też i nie nastawione antyszkolnie. Dziewczęta „grzeczne” są zainte­resowane jednym – żeby przejść przez szkołę zupełnie nie zauważone, nie wy­bijając się i nie „podpadając”.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)