PRZEZNACZENIE KLASY

Czasem miej­sca te będą na stałe zaaranżowane tak, by dzieci półkolem otaczały nauczyciela. Miejs:e dla nauczyciela nie będzie tak wyraźnie wyróżnione. Klasa może być przeznaczona do stałego pobytu dzieci dzięki specjalnym dodat­kowym wyposażeniom lub być pracownią przez którą przepływają dzieci z róż­nych oddziałów. W szkołach zorientowanych bardziej progresywistycznie znajdują się ruchome ścianki umożliwiające zamykanie i otwieranie przestrzeni, co daje szanse łączenia klas w większe grupy niezbędne do zastosowania nauczania zespo­łowego. Interesujący bywa wpływ symbolicznego znaczenia aranżacji miejsc. Jest bowiem tak, że pewien układ sprzętów bywa wynikiem określonej orientacji peda­gogicznej, ale zarazem układ ten jakby wymusza na nauczycielach zachowanie zgodne z daną orientacją nawet gdy nie mają oni na to zbyt dużej ochoty.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)