PRZEZ ANALOGIĘ

Równie me dająca się obronić jest więc też postawa przeciw­stawna ta przywołująca analogię do płyty gramofonowej Jej punkt widzenia, związany często z filozofią konserwa­tywną, sprzyja podtrzymaniu różnych form rasizmu i faszy­zmu. Postawa ta przypisuje dziedziczności prawie całość zdolności umysłowych ludzi , neguje praktycznie jakikolwiek wpływ srodowiska, burząc w ten sposób wszelką nadzieję na oskona eme się człowieka przez wprawę i uczenie się. Tak długo jak świat objawiał się jako rezultat Bożego stworze­nia, „natura ludzka” była tylko aspektem ogólnej harmonii Wszechświata. Sam Bog nadawał ludzkości wszystkie właś­ciwości i ustalał prawa rządzące biegiem spraw ludzkich, zgo­dnie ze scisle określoną hierarchią społeczną, ekonomiczną , polityczną. Ale kiedy akt stworzenia zastąpiony został przez ewolucję, obrońcy status quo w materii społecznej musieli znalezc inny argument zastępujący wolę Bożą Ogra­niczenia biologiczne zostały w ten sposób przywołane jako ‚ naukowa gwarancja wyznaczająca granice zachowaniu ludz­kiemu.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)