PRÓBY, ORIENTACJE, PODEJŚCIA

Rozpoczniemy od przyjrzenia się historii badań nad klasą szkolną w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy najpierw, jakie prądy umysłowe i na­stawienia badawcze wyznaczały kierunki i sposoby poszukiwań. Wspomniany już N. Bennett (1976, s. 2) uważa, że ci, którzy zajmują się oświatą, zwykle łatwo ulegają modom umysłowym i że w Stanach Zjednoczonych daje się to szczególnie dobrze zauważyć. W XIX w. i jeszcze w początkach XX przeważało bezrefleksyj­ne podejście do problemów oświaty – szkolnictwo było takie, jakie było i mało kto widział potrzebę rozważania, czy i w jakim stopniu postępowanie nauczyciela powinno lub może być zmienione. Nauczanie polegało na przekazywaniu wiado­mości od jednej osoby do grona uczniów, w pomieszczeniach do tego przeznaczo­nych, przez organizację do tego powołaną, zaakceptowaną przez społeczeństwo przekonane, że przyswojenie wiedzy przez młodych ludzi jest warunkiem ucywili­zowania ich.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)