PODPORZĄDKOWANIE UCZNIA

Uczeń musi zaakceptować fakt, że plan działań przewidziany dla niego przez nauczyciela ma pierwszeństwo przed jego własnymi planami i życzeniami. Może to być mniej lub więcej konfliktowe, ale fakt pozostaje faktem. Tym różni się – w ro­zumieniu Jacksona – zabawa w pracę, która ma miejsce w wychowaniu przed­szkolnym, od pracy sensu stricto, która przebiega w szkole. Pod tym względem rola ucznia jest tożsama z rolą każdego innego pracownika, z tym że pracownik ma prawo porzucać pracę, nawet gdyby miał potem tego żałować. Decyzja należy do niego. Uczeń nie ma tej szansy decydowania.Jackson zauważa, że gdy uczeń nie chce podporządkować się dzwonkowi wo­łającemu na lekcję, niejako automatycznie rozpoczynają się różne zabiegi mają­ce przywołać go do porządku. „Fakt ten zwraca uwagę na ważny aspekt sposo­bu, w jaki nauczyciel używa swej władzy (…).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)