PODOBNIE W SPOŁECZEŃSTWACH

W sumie jednak wydawało się, że brytyjska droga wprowadzania nowatorstwa pedagogicznego, razem z dyskusją nad nim, okazała się bardziej skuteczna niż amerykańskie zmiany orientacji. W połowie lat siedem­dziesiątych uważano, że metody nauczania w amerykańskich szkołach podstawo­wych są na ogół bardziej tradycyjne w porównaniu z metodami stosowanymi w szkołach brytyjskich. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to raczej promowa­nie w obu krajach podejścia tradycyjnego. Podobna w obu społeczeństwach była dziwna i swoista rola, jaką wobec inno­wacji odegrały badania pedagogiczne. Otóż ocenia się obecnie, że wszelkie założęnia progresywistyczne oparte były na nadmiernych generalizacjach, które czyniono na podstawie badań cząstkowych, nie upoważniających do tak szerokich uogól­nień.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)