POD WZGLĘDEM STRUKTURY

Jackson uważa też, że pod względem struktury władzy klasy szkolne są dość podobne do fabryk i biur, w których spędza znaczną część życia większość doros­łych. „Tak więc szkoły mogą być rzeczywiście nazwane przygotowaniem do życia,nie w tym jednak w sensie, w jakim wychowawcy używają tego sloganu (Jack­son 1968, s. 33).Rozpatrując łącznie wszystkie trzy czynniki współtworzące ukryty program, Ph. Jackson sądzi, że najbardziej w szkole opłaca się dobre zachowanie i „wykaza­nie, ze się człowiek starał – za to można najłatwiej uzyskać pochwałę od nauczy­cieli. Podobnie najłatwiej „podpaść za złe zachowanie, zwłaszcza gdy połączone ono jest z lekceważeniem i niechęcią do podjęcia starań zmierzających do wykona­nia zadań. W ten sposób uczniowie są nagradzani bardziej za podporządkowanie się wymogom ukrytego programu niż za osiągnięcia rozumiane jako przyrost wie­dzy i wiadomości.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)