OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI

Albowiem jeśli osiągnięcia jednostki są tylko odzwier­ciedleniem jej mogących się ujawnić możliwości genetycz­nych, to nierówności społeczne wynikają bezpośrednio z nie- rownosci biologicznych. Zupełnie nieużyteczne staje się wówczas samo myślenie o zmianie w hierarchii społecznej.Wersja współczesna koncepcji „płyty” genetycznej szuka wsparcia na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest rodzaj redukcjonizmu, faworyzowany specjalnie przez najbardziej naiwnych socjobiologów, którzy w umyśle ludzkim widzą tylko maszynę zaprogramowaną genetycznie w każdym szczególe. Drugim ważnym dla tej koncepcji obszarem jest pomiar tak zwanego współczynnika inteligencji, czyli IQ, i jego dziedziczności, szczególnie w badaniach porównawczych do­tyczących bliźniąt jedno- i dwujajowych.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)