ODRĘBNA GRUPA

Tak więc system opracowany przez R. Adamsa i B. Bićdle’a (1967) wyodrębnił cztery role (nadaw­ca, cel oddziaływań, słuchacz i niezaangażowany), jakie mogą odgrywać w klasie nauczyciel i uczniowie.Odrębną grupę wartą wyróżnienia stanowią systemy kategorii tworzone wy­łącznie dla potrzeb poszczególnych badań (Hughes 1970).W latach siedemdziesiątych rozwijały się ponadto systemy tworzone tylko dla celów analizy lingwistycznej i semantycznej (Loflin 1970) oraz systemy kategory­zacji zachowań nauczyciela tworzone ze względu na potrzeby kształcenia nauczy­cieli.Niektóre systemy kategoryzacji działań nauczyciela uwzględniają także za­chowanie uczniów. Jeśli w systemie, obok kategorii opisujących pracę nauczy­ciela, przewidziano kategorie opisu postępowania ucznia lub też w ogóle budo­wano kategorie w sposób taki, by obejmowały zarówno zachowania nauczycie­la, jak i uczniów, mówimy wówczas o systemie interakcji nauczyciela z uczniami.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)