OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI

Popatrzmy teraz na oczekiwania, jakie w stosunku do szkoły i nauczycieli for­mułują uczniowie.Oczekiwania te zawsze określają punkt startowy interakcji. Nauczyciel, stając pierwszy raz przed grupą uczniów, ma już co do nich pewne prekoncepcje i to samo jest z uczniami – czegoś się od nauczyciela spodziewają, na coś liczą. Może rozpatrywanie oczekiwań uczniów jest nawet ważniejsze od analizy oczekiwań nau­czyciela, bo uczniowie niezbyt sobie uświadamiają oczekiwania, trudno im określić ich źródła. Trzeba też wziąć pod uwagę, że oczekiwania formują się po części pod y/pły­wem kontaktu z nauczycielami, można więc je traktować zarówno jako preliminaria interakcji nauczyciel – uczeń, jako stały składnik interakcji oraz jako ich rezul­taty. Jednak trzeba o nich wspomnieć w tym miejscu, bo nawet najmłodsze dzieci rozpoczynające szkołę też zwykle mają już jakieś oczekiwania odziedziczone po rodzicach lub starszych kolegach – oczekiwania nie są tylko rezultatem własnych -poświadczeń, ale efektem określonej kultury, w której szkoła istnieje.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)