OBECNE NAUCZANIE

Nauczanie obecne nie jest tym, czym być powinno, „nauczanie” wypierane jest przez „odkrywanie , „pilność przez „zainteresowanie”, zanika struktura przekazywanej wiedzy.Nihilistyczne zachowania uczniów utrudniają realizację zadań oświaty. Brak dyscypliny w szkole związany jest z ogólnymi permisywnymi nastawieniami spo­łeczeństwa. „W większości domów w tej dzielnicy Londynu, w której uczyłem, dzieci rządziły swymi rodzicami” – przytacza Boyson pogląd młodego nauczyciela (cytat wg Grace 1978, s. 70).Szkoła opiekuńcza i przyzwalająca na wszystko nie przygotowuje do życia w społeczeństwie, w którym panuje współzawodnictwo. Szczególnie szkodliwa jest progresywistyczna szkoła dla dzieci z klas robotniczych i dla dzieci imigrantów, bo w tych środowiskach ciągle jeszcze panują w rodzinach zdrowe paternalistyczne stosunki, mocne więzy, członkowie rodziny mają określone role, a szkoła, pozwa­lając na wszystko, rozchwiewa te tradycje i niszczy.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)