O WIELKIM ZNACZENIU

Dopiero do­kument o wielkim znaczeniu dla dalszych dziejów szkolnictwa brytyjskiego, tj. Ra­port Plowden z 1967 r., jednoznacznie zalecił wprowadzanie nowoczesnych pro- gresywistycznych metod nauczania w oświacie. Można w nim było przeczytać: „Szkoła nie jest jedynie warsztatem do nauczania, musi ona przekazywać wartości i postawy. Jest ona społecznością, w której dzieci uczą się żyć najpierw i przede wszystkim jako dzieci, a nie jako przyszli dorośli. W sposób przemyślany stara się ona stworzyć dzieciom właściwe otoczenie, tak by mogły być sobą i by rozwijały się w sposób i w tempie dla nich właściwym. Kładzie ona specjalny nacisk na in­dywidualne odkrywanie, na doświadczenie i na sposobność do twórczej pracy. W szkole zwraca się uwagę, że wiedza nie układa się w dobrze rozgraniczone prze­gródki, a praca i zabawa nie są czymś przeciwstawnym, lecz uzupełniającym się“ (Plowden Raport 1967, s. 15).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)