NIEZWYKLE WAŻNY CZYNNIK

Innym czynnikiem niezwykle ważnym w pracy nauczyciela jest ustawiczna ko­nieczność bycia w stanie gotowości do natychmiastowej reakcji. Zwraca na to uwa­gę wielu badaczy. Porównywaliśmy poprzednio rolę nauczyciela z rolą artysty es­tradowego, który musi szybko reagować na aplauz i niechęć publiczności. Ważna jest zwłaszcza ta szybkość. Nauczyciel zwykle pracuje „na wysokich obrotach” – musi wiele rzeczy naraz spostrzegać, szybko analizować sytuacje, by wiedzieć, na jakie sprawy zauważone reagować, a które pozostawić, musi umieć dawać komu­nikaty jednoznaczne, zwykle też nie może sobie pozwolić na rozluźnienie, ponie­waż cała gra toczy się właśnie o to, kto potrafi narzucić własną definicję sytuacji czyja wola będzie dominowała. Bycie dobrym nauczycielem to często także kwes­tia sprawności w orientowaniu się, umiejętność odczytywania sygnałów, szybki ref­leks, łatwość doboru właściwych wyrazów itp.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)