NIEZBĘDNE DZIAŁANIA

Tak więc są to wszystko pewne niezbędne działania „orientacyjne”, które w rezulta­cie mają doprowadzić do odpowiedzi na pytanie „co jest grane?“, potem mają umożliwić wypracowanie jakiejś strategii na przeżycie, by następnie, już w dal­szej przyszłości, doprowadzić ewentualnie nawet do tego, że człowiek uczy się, jak zmienić owe normy, wzorce i reguły dotąd rządzące danym środowiskiem. Ale to już rzeczywiście kwestia przyszłości. Przy charakteryzowaniu tego wszystkiego, co przeżywa się w czasie pierwszego spotkania, interakcjoniści używają czasem określenia „szok kulturowy”.Niezależnie od tego, że osobnik świeżo stykający się z jakimkolwiek otocze­niem musi przedsięwziąć pewne działania orientacyjne, w wielu wypadkach ci, któ­rzy są tam wcześniej, podejmują też działania rozpoznawcze i sprawdzające w sto­sunku do nowo przybyłego.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)