NIEKTÓRE Z BADAŃ

Niektóre z badań nastawionych na poszukiwanie zależności między cechami

osobowości nauczyciela a rezultatami uzyskiwanymi przez uczniów podporządko­wane były pytaniu badawczemu, które brzmi następująco: czy można na samym początku karier zawodowych odróżnić nauczyciela potencjalnie dobrego od poten­cjalnie złego? Tej sprawie poświęcone były bardzo rozbudowane badania D. Ryansa (1963). Nie zdołał on jednak znaleźć wyraźniejszych zależności. To samo przyda­rzyło się jego następcom. Od końca lat trzydziestych aż do początku lat sześćdziesiątych liczne były ba­dania nad pedagogicznymi skutkami stylu kierowania wychowawczego. Zapocząt­kowały je badania R. K. White’a i R. Lippitta z końca lat trzydziestych (White, Lippit 1958). Inspiracją do tych badań była teoria ról oraz istotne zainteresowa­nie ochroną społeczeństwa demokratycznego (zwłaszcza w czasie II wojny światowej).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)