NIECHĘĆ DO SYTUACJI

W ogóle w oczeki­waniach wyraźnie przebija się niechęć do sytuacji, gdy nauczyciele zbytnio insty- tucjonalizują swoje zadanie i traktują uczniów nie jak ludzi, ale jak pionki. Od nauczyciela oczekuje się, że będzie umiał utrzymać klasę w porządku i że nie będzie za miękki, ale jednocześnie, że to sprawowanie kontroli nie doprowadzi do zachowań zbyt ostrych lub niesprawiedliwych, zwłaszcza takich, które przybie­rają charakter „czepiania się”. Dzieci spodziewają się, że nauczyciel umie wyraźnie i jednoznacznie określić, co jest dobre, a co złe, a później zachowa się na tyle kon­sekwentnie, iż umożliwi to uczniom racjonalne przewidywanie skutków własnych zachowań. Jeśli zachowanie nauczyciela uniemożliwia wyciąganie wniosków pozwalających na przewidywanie, to wówczas uczniowie tracą do takiego nauczy­ciela zaufanie.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)