NIE WSZYSCY BADACZE

Nie wszyscy badacze spraw oświatowych zgadzają się na ograniczenie socjo­logii do mikrosocjologii klasy. Badacze określający się jako neomarksiści uwa­żają, że cały szereg zjawisk mających miejsce w klasie da się zrozumieć dopie­ro wtedy, gdy zostaną one połączone z szerszymi problemami społecznymi, gdy więc na przykład konkretne postępowanie nauczyciela ujrzy się jako wyraz jego światopoglądu uformowanego przez przedstawicieli klas posiadających, a postępo- jako wyraz kultury środowiska, z którego się wywodzą.Myślę, że dla zrozumienia sposobu, w jaki przechodzono od nastawienia pozy­tywistycznego do bardziej racjonalnego – jeśli przez racjonalizm rozumieć wiarę ze człowiek może byc i jest „autorem” własnych czynów – należy zwrócić uwagę na znaczenie, jakie odegrały dwie prace pedagogiczne ogłoszone w Stanach Zjed­noczonych pod koniec lat sześćdziesiątych.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)