NAUCZYCIELE PATRZĄ NA UCZNIÓW

Czasem są to tylko luźne plotki, ale czasem poważne rozmowy i rozważania. Na­uczyciel, by w ogóle mógł sensownie odnosić się do ucznia, musi mieć jakiś po­gląd na jego temat. W związku z codziennym kontaktowaniem się z uczniem po­wstaje potrzeba określenia go. Określając ucznia, nauczyciel posługuje się dwiema, jeśli tak rzec można, podstawami: jedna – to wiedza teoretyczna nabyta w trakcie przygotowania do zawodu, druga — to własne doświadczenie gromadzone w toku praktyki, z tym ostatnim często wiąże się pewna ogólna wiedza potoczna.W praktyce nauczyciel, oceniając uczniów, znajduje się zawsze pod „naciskiem dwóch tendencji: jednej do uogólniania i widzenia poprzez stereotypy, drugiej — do indywidualizowania. Przyjęło się sądzić, że stereotypy są złe, a indywidualizowanie dobre, ale nie jest to takie proste. Pewne stereotypy są potrzebne choćby po to, by na ich tle można było zobaczyć odmienność i indywidualność.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)