NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT PRZYGOTOWANIA

Niektórzy badacze sądzą nawet, że najważniejszym elementem przygotowania nauczyciela jest nie college, ale osobiste doświadczenie człowieka związane z tym, jak on sam był traktowany, uczony i wychowywany w szkole – dotyczy to zwłasz­cza spraw hierarchii, dominacji i podporządkowania. Zwraca się na to uwagę w kil­ku badaniach (m.in. Bali 1980), chociaż podkreśla się, że młodzi nauczyciele rzad­ko są świadomi tego rodzaju wczesnych wpływów. W każdym razie przyjmuje się, że formowanie się poczucia roli nauczyciela oraz krystalizowanie się poglądów pedagogicznych jest złożonym i raczej długo­trwałym procesem.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)