NAJGORSZY STOSUNEK DO OŚWIATY

Najgorszy stosunek do oświaty mają dziewczęta z klasy robotniczej, nie ceniąc ani jednej, ani drugiej wartości. Jest dość charakterystyczne dla sytuacji brytyjskiej, że dziewczęta z tego środowiska są nastawione głównie na przygotowanie się do roli żony i matki. Różne badania wykazały interesujący paradoks roli grupy dziecięcej czy mło­dzieżowej. „Progresywistycznie“ nastawieni nauczyciele są czasem skłonni ufać w dobre instynkty wychowanków i pragną dawać dzieciom dużą swobodę. Ta swo­boda powoduje jednak najczęściej pojawienie się władzy „najsilniejszej kliki“ nad resztą zbiorowości i w rezultacie rozwinięcie „tyranii” grupy nad słabszymi jed­nostkami. Paradoks polega na tym, że te szczególnie ciężkie warunki życia niektó­rych dzieci – ataki, szykany, przezwiska – pojawiają się w grupie, w której, zgod­nie z progresywistycznymi założeniami, miało być miło, swobodnie i przyjemnie.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)