NADZÓR PEDAGOGICZNY

Spróbowano więc wówczas pytać o te same sprawy nadzór pedagogiczny i eks­pertów oświatowych, ale rezultaty uznano za jeszcze mniej warte niż te, które uzys­kano przy pytaniu uczniów. Cechą charakterystyczną trzeciego podejścia jest użycie skal ocen. Stosowano je w Stanach Zjednoczonych bardzo często. W latach trzydziestych zliczono ponad 200 różnych skal ocen używanych do opisywania nauczycieli. Badacze posługujący się nimi szybko jednak zorientowali się, że ogólny obraz nauczycieli nie jest wiele dokładniejszy niż ten, który powstaje przy użyciu badań poprzednio wymienionych. Mimo to stale panowało przeświadczenie, że skala ocen jest czymś metodologicznie doskonalszym niż zwykłe wymienianie cech, uznano więc, że winę za niepowodze­nia ponosi głównie brak obiektywnych, mierzalnych i dostatecznie ogólnych kryte­riów umiejętności nauczyciela.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)