KULTURA UCZNIOWSKICH GRUP RÓWIEŚNICZYCH

Dwie sprawy wybijają się na czoło: szczególne cechy kultury uczniowskiej, powo­dujące, że tak, a nie inaczej dzieci kontaktują się z nauczycielami, oraz oczekiwa­nia uczniów w stosunku do nauczycieli. Liczni badacze również do tych dwóch spraw przywiązują największą wagę, obie są istotne przez cały okres nauki, z tym że autonomiczna kultura czy subkultura uczniowska ważniejsza jest w wieku mło­dzieżowym niż w dziecięcym.Rozpatrzmy najpierw swoiste cechy kultury uczniowskiej, zwracając główną uwagę na te, które są wspólne dla sytuacji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno­czonych. W warunkach klasy szkolnej poszczególne osoby mają różny status, można więc powiedzieć, że są niejednakowo traktowane przez pozostałych. Bardzo wiele róż­nych czynników wpływa na status, przy czym ogólnie uważa się, że zwykła, prze­ciętna szkoła brytyjska lub amerykańska zdecydowanie popiera rywalizację, więc jakby sprzyja postrzeganiu poszczególnych osób w kategoriach statnsn Statuę nie­koniecznie osiąga się za pomocą jednego tylko „wymiaru” – wiadomo, że jeden uczeń jest najlepszy w futbolu, inny najlepiej się zna na matematyce, a obie te umiejętności liczą się.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)