KONTAKT Z INNYMI

Zacznijmy od interakcjonizmu. Głównym elementem symbolicznego inter- akcjonizmu jest założenie, że ludzie są konstruktorami własnych działań i znaczeń. Ludzie żyją w świecie fizycznym, ale przedmioty należące do te­go świata mają dla nich różne znaczenia. Obiekt X u jednego może wywołać radość, u drugiego niechęć. Przedmioty są więc symbolami, które przynoszą pewne znaczenie, ale to znaczenie zależy od człowieka. Ludzie kontaktują się z sobą poprzez symbole. Symboli tych jest bardzo wiele – język, a także gesty to systemy symboli. Człowiek nadaje znaczenie temu, co widzi, i to znaczenie wpływa na jego późniejsze postępowanie. Nie chodzi tu wszakże o  całkowitą dowolność w dobieraniu znaczeń. W kontakcie z innymi czło­wiek uczy się wielu symboli, adaptuje się tym samym do otoczenia społecz­nego. Porusza się więc w kulturze, która jest zespołem symboli, i czuje na ogół, które znaczenia powinny być przez niego przyjęte, by mógł współżyć z innymi, a które może przyjąć lub nie. Nadanie lub akceptacja znaczenia takiego, jakie nadają inni, uzależniona jest od wolnej woli człowieka (Woods 1983).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)