JAKO GRUPA ZAWODOWA

Jako grupa zawodowa charakteryzują się oni tym, że istnieje tu przewaga kobiet. W warunkach brytyjskich jest to zwią­zane z faktem, że nauczanie jest zajęciem, które kobiecie daje wysoki status spo­łeczny, a mężczyźnie niski.Nauczyciele rekrutują się przede wszystkim spośród ludzi, których rodzice byli robot­nikami – posługując się określeniem używanym w naszym kraju, powiemy, że nau­czyciele stanowią zwykle pierwsze pokolenie inteligencji. Stałą cechą tej grupy za­wodowej jest to, że „zawodowość“ nauczania jest ciągle w społeczeństwie podawa­na w wątpliwość. Nie ma porównania z sytuacją lekarzy albo adwokatów, których wszyscy wiedzą, że mają prawdziwy zawód. Nauczyciele jednak usta­wicznie starają się, by ich status „zawodowości“ był przez wszystkich doceniany bardzo są na tym punkcie drażliwi. Gdy porównywać charakterystykę zawodową pracy nauczyciela z innymi zawo­dami, okazuje się, że istnieją tu interesujące różnice.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)