ILORAZ INTELIGENCJI

Zwrócił on uwagę, że język, jakim nauczyciele opisują dzieci i swą pracę, nie jest językiem „profesjonalnym” w tym sensie, że nie jest on „zamknięty” i zrozumiały tylko dla specjalistów; przeciwnie, jest to język ogólnie dostępny. Mało przenika tu żargonu psychologicznego. W warunkach amerykańskich nauczyciele często wspominają„ilorazie inteligencji”, ale na przykład cała terminologia z psychologii społecznejpsychologii (np. dynamika grupy, spójność grupy, wzmocnienie, oczekiwania co do roli) jest właściwie nieobecna. Brak skomplikowanych określeń jest powiązany zdaniem Jacksona – z brakiem „głębi” w poszukiwaniu motywów i przyczyn.Uproszczenia idą w czterech kierunkach: prosty sposób widzenia związków przyczynowo-skutkowych, głównie ogra­niczanie się do jednej przyczyny, intuicyjne, a nie racjonalne podejście do zjawisk występujących w klasie,wyraźne i zdecydowane opinie na temat tego, co należy w klasie robić, a więc stosunkowo mała otwartość umysłu na inne rozwiązania, zawężanie znaczeń abstrakcyjnych terminów (jeśli już ktoś się nimi posługuje).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)