GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PODEJŚCIA

Fenomenologia to prąd filozoficzny wywodzący się od Edmunda Husserla, którego późniejszymi przedstawicielami są A. Schutz, P. L. Berger i T. Luckmann. Głównym założeniem fenomenologicznego podejścia w naukach spo­łecznych jest „intencjonalność”, określana jako proces przypisywania znaczeń ludzkim działaniom. Przyjmując perspektywę fenomenologiczną, badacz jest bardziej zainteresowany subiektywnymi aspektami ludzkiego zachowania niż obiektywnymi faktami, albo inaczej, fakty są interesujące nie ze względu na ich obiektywne wymiary, ale ze względu na to, jakie znaczenie mają dla człowie­ka. Te swoiste dla człowieka znaczenia dają w sumie jego własną perspekty­wę widzenia zjawisk.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)