DYSKUSYJNY RAPORT

Raport zalecał odchodzenie od sztywnego podziału na przedmioty, popierał spontaniczną aktywność dzieci, radził nauczycielom liczyć na wewnętrzną moty­wację uczniów, na ich chęć badania, doświadczenia, poszukiwań. Zakazywał kar, zachęcał do pracy grupowej.Raport wywołał dyskusję, która trwała przez całe lata siedemdziesiąte i nie wy­gasła do dziś. Zyskał licznych zwolenników i równie licznych oponentów. Seria tzw. czarnych ksiąg (Black Papers) publikowana przez C.B. Cox i A.E. Dysona I (1969; 1970) broniła tradycyjnego szkolnictwa, zrzucając na progresywistyczne po­glądy winę za wszystko zło istniejące w szkołach i w społeczeństwie. Wszechobec­ną jakoby w społeczeństwie anarchię uznano za jedyny skutek nowatorskich ten­dencji wychowawczych. Jednocześnie pojawiło się wiele głosów atakujących Ra­port Plowden nie tyle za jego założenia, ile za nadmierny optymizm w liczeniu na samosterowność i motywacje dzieci oraz za niefrasobliwe zalecenia nowości nie zbadanych i nie sprawdzonych.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)