DWA CELE BADAŃ

Badaniom tym przyświecają dwa cele: wyodrębnić swoiście dziewczęce wzory zachowań w klasach mieszanych oraz rozpoznać sposoby, za po­mocą których formuje się pewien swoisty, wyraźnie odmienny od męskiego, model oczekiwań w stosunku do dziewcząt. Badania te powstały na fali zainteresowań związanych z ruchem wyzwolenia kobiet, przy czym mogły one rozwinąć się do­piero, gdy minął już okres entuzjazmu wobec pierwotnie proklamowanej jednako­wości” losów przedstawicieli obu płci. Teraz robi się drobiazgowe badania w celu wykrycia nie zauważonych, nawet drobnych różnic między podejściem wychowaw­czym do dziewcząt i do chłopców.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)