DOKŁADNA ANALIZA BADAŃ

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono kilkadziesiąt badań, w których próbowano opisać postępowanie nauczycieli za pomocą jednego z możliwych zestawów kategorii i poszukać korelacji między tak ujmowanym zachowaniem a osiągnięciami ucz­niów – różnie zresztą rozumianymi. Dokładną analizę badań i ich rezultatów z lat sześćdziesiątych znaleźć można w pracy B. Rosenshina (1971), badania do pierw­szej połowy lat siedemdziesiątych podsumował N. Bennett (1976). Nieco informa­cji o badaniach tych znaleźć można w mojej pracy o związkach psychologii spo­łecznej z wychowaniem (Janowski 1980).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)