DLA POZYTYWISTÓW

Dla pozytywistów ogromne znaczenie miał postulat „jasności” i precyzji myś­lenia. Zwracano uwagę na możliwie dokładne formułowanie problemu, starając się nie doprowadzać do badania spraw niejasnych i źle sformułowanych. Popierano porządne definiowanie pojęć, którymi badacz miał się posługiwać, znaczny nacisk kładziono na obserwację i gromadzenie danych, sądząc, że dopiero na podstawie dużej liczby danych można indukcyjnie budować teorię. Pomiar był traktowany jako coś bardzo ważnego. Popierano stosowanie modeli i myślenie systemowe. W podejściu odczuwało się prymat metodologii nad treścią — niekiedy wydawało się, że ważniejsze jest, by badać coś poprawnie, niż badać coś ważnego. Behawio- ryzm jako orientacja naukowa dominował w badaniach psychologicznych, a w ślad za tym i w pedagogicznych.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)