CELE I POGLĄDY

Jak nauczyciele brytyjscy widzą stojące przed nimi cele i jakie mają poglądy na podstawowe sprawy dotyczące wychowania? W badaniach N. Bennetta (1976) za­pytano 468 nauczycieli szkół podstawowych o przyświecające im cele pedagogicz­ne. Za najważniejszy cel uznawali oni nabycie przez uczniów podstawowych umie­jętności czytania i liczenia. Jako bardzo ważne wymieniono dalej grupę sześciu ce­lów, które w kolejności częstotliwości akceptacji przedstawiały się następująco:zaakceptowanie przez uczniów właściwych standardów zachowania,dopomożenie uczniom we wzajemnym współdziałaniu,ułatwienie uczniom zrozumienia świata, w jakim żyją,wyrobienie w uczniach zadowolenia z uczęszczania do szkoły,ułatwienie uczniom autoekspresji,rozwinięcie twórczych umiejętności uczniów.W dalszej kolejności znalazły się dwa cele, które można określić jako wyraz „akademickich standardów umiejętności.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)