Kategoria: Okiem nauki

WSZECHWŁADNY

Wszechwładny Zeus spełnił jej życzenie. Ale kiedy po pewnym czasie okazało się, że Eos do prośby o wieczne życie Titonosa zapomniała dołączyć drugą — o jego wieczną młodość, sytuacja obojga stała się godna pożałowania. Z każ­dym dniem Titonos starzał się coraz bardziej, kurczył i siwiał. A co najgorsze, mówił coraz bardziej skrzeczącym głosem. Az w końcu różanopalca Eos miała już dość pielęgnowania go Niestety jednak nieśmiertelności raz nadanej nie można y o już odebrać. Znużona tym nieszczęściem Eos przemie­niła więc Titonosa w cykadę i zamknęła go w pudełku. I tak jeśliby już trzeba rozdzielać te dwa koszmary: śmierć i sta­rzenie się, to los Titonosa wydaje się gorszy niż los prze­ciwny: los Doriana Graya, który będąc śmiertelnym pozo­stawał wciąż młody, gdy tymczasem na jego portrecie stop­niowo pojawiało się coraz więcej oznak starości.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

ZROZUMIENIE MECHANIZMU

Niestety ciągle nie potrafimy zrozumieć mechanizmu sta­rzenia się. Jest naprawdę zadziwiające, że organizm złożony ukształtowany w nadzwyczaj skomplikowanym procesie morfogenezy, niezdolny jest do wykonania znacznie prost­szego zadania — utrzymywania się w takim stanie, w jakim już istnieje. Starzenie się odpowiada powolnemu upadkowi, który po okresie dojrzałości, z upływem lat, ogranicza stop­niowo zdolność rozmnażania się i przeżycia. Nie jest ono degradacją jakiegoś szczególnego układu, ale postępującym mszczeniem całego ciała. Przed kilkudziesięciu laty za przy­czynę starzenia się uznawano obniżanie się produkcji pew­nych hormonów, szczególnie hormonów płciowych. Aby odmłodzić osoby stare, powinno zatem być wystarczające przeszczepienie im gruczołów płciowych pobranych od mło­dych małp. Niestety, cud taki nie zdarzył się nigdy.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

TRUDNO ZROZUMIEĆ

Trudno przecież zrozumieć, dlaczego proces skracający życie miałby być faworyzowany przez dobór naturalny. Albowiem, jeśli nie istnieje swoisty mechanizm śmierci, mo­żna by sobie wyobrazić, że powolny rozpad organizmu po­winien mieć większe znaczenie niż szybkie jego zniszczenie. Chcąc uniknąć tego paradoksu Medawar i Williams starali się wykorzystać fakt, że presja doboru naturalnego działa tylko w okresie życia poprzedzającym możliwość reprodukcji. W każdym gatunku najważniejszymi osobnikami są te, które osiągnęły dojrzałość płciową, ponieważ to właśnie one mają największą zdolność rozmnażania się. Dobór naturalny obdarza organizm w okresie jego dojrzałości płciowej naj­większą wydolnością.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

SZCZYT MOCY

Ludzie na przykład osiągają szczyt swojej mocy i odporności na choroby między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, a najmniejszy współczynnik śmiertelności występuje około piętnastego roku życia. Zwie­rzę, jak się wydaje, osiąga zatem najlepszą formę w okresie zdolności do reprodukcji, a następnie już powoli gaśnie. Zarówno Medawar, jak i Williams uważają, że muszą istnieć geny, które przynoszą niepożądane efekty dla organizmu, bądź z powodu istnienia szkodliwych mutacji, bądź z powodu ich wielorakich skutków, pewnych dobrotliwych, a innych szkodliwych. Dobór naturalny wykazywałby zatem tenden­cję do kumulowania efektów szkodliwych w tej fazie życia, która następuje po okresie reprodukcji.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!