Kategoria: Okiem nauki

ROZPATRYWANIE EWOLUCJI

Ewolucja rozpatrywana jest w terminach filogenezy, to znaczy różnic wykrywanych między organizmami dorosłymi Zawsze jednak różnice te są tylko odbiciem różnic istnie­jących między procesami rozwoju prowadzącymi co wytwo­rzenia dorosłych osobników. Dobór naturalny, filtrując feno­typy realizujące się na podstawie możliwych genotypów, działa przede wszystkim dzięki sieci ograniczeń czynnych w roz­woju. Aby naprawdę zrozumieć procesy ewolucji, trzeba więc najpierw zrozumieć rozwój embrionalny. Dopiero wtedy można będzie ocenić zmiany zachodzące zgodnie z planem organizacji oraz funkcjonowanie organizmu, jak również określić reguły i ograniczenia gry ewolucyjnej.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Biologowie potrafią szczegółowo opisać budowę na przy­kład myszy. Potrafią też opowiedzieć, jak mysz się porusza, jak oddycha i jak trawi. Ale nie wiedzą zupełnie n c o tym jak mysz powstaje z komórki jajowej. Człowiek jest zbudo- watiy z około dziesięciu do stu tysięcy miliardów komórek, a mysz z około stu miliardów. Wszystkie komórki składa­jące się na danego osobnika pochodzą bezpośrednio od jednej i tej samej komórki — zapłodnionego jaja. Mimo to mają one różne właściwości i spełniają odmienne funkcje. Często się mówi, że chromosomy zapłodnionego ja a zawie­rają opis przyszłego dorosłego osobnika zakodowany w se­kwencji liniowej DNA.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

WEDŁUG OBECNYCH POGLĄDÓW

Według obecnych poglądów w chro­mosomach zakodowany jest plan konstrukcji dorosłego oso­bnika, to znaczy ogół instrukcji niezbędnych do wytworzenia jego struktur molekularnych, zgodnie z programem ściśle określonym w przestrzeni i w czasie. Jednak wewnętrzna logika stosowana w realizowaniu tego programu jest nam wciąż jeszcze zupełnie niedostępna. Najczęściej przyjmuje się, że demon Laplace’a po zbadaniu zapłodnionego jaja, jego struktury molekularnej i organizacji, zdolny byłby opisać przyszłego dorosłego osobnika. Ale są jeszcze zupełnie nieznane, poza DNA, zarówno rodzaje cząsteczek, które ten demon musiałby zbadać, tak jak i rodzaj algorytmu, który musiałby wykorzystać.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

NAJMNIEJSZE WYOBRAŻENIE

My przecież nie mamy najmniejszego wy­obrażenia w jak, sposób to wszystko powstaje. Dla mnie stanowiłoby to najbardziej zadziwiającą opowieść, jaką mo­żna by usłyszeć na tej planecie. Historia, która mogłaby byc o wiele bardziej fascynująca niż najlepsza nawet powieść kryminalna czy fantastycznonaukowa.Był on już wtedy ulubionym kochankiem Eos. Lecz Zeus, który także zapałał do niego pożądaniem, przy­brał postać orła i porwał Ganimedesa od Eos. Prosząc o wy­nagrodzenie tej straty bogini ubłagała Zeusa o obdarzenie nieśmiertelnością swojego drugiego kochanka Titonosa.

.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!