BADANIA NAD NAUCZYCIELAMI

Badania nad nauczycielami jako grupą podejmowano z założeniem, że być może uda się wykryć korelacje między rozkładem poszczególnych właściwości u nauczy­cieli a efektami uzyskiwanymi przez uczniów.Na podstawie przeglądu wyników takich badań, dokonanych w latach pięćdzie­siątych i sześćdziesiątych, D. Johnson (1970, s. 57) wnioskuje, że na tle społeczeń­stwa amerykańskiego nauczyciele tamtejsi zdają się wyróżniać następującymi ce­chami: większą niż u innych osób potrzebą pracy raczej z ludźmi niż z przedmiota­mi, większym zainteresowaniem stosunkami międzyludzkimi,większymi niż przeciętne zainteresowaniami społecznymi i wyższym uspo­łecznieniem,większym niż u innych poczuciem odpowiedzialności i większą samokontrolą,ścisłym trzymaniem się przyjętych konwencji, skłonnością do konformizmu wobec norm społecznych, nieco większymi niż u innych osób tendencjami do konserwatyzmu.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)